جعبه تقسیم
جعبه تقسیم
نردبان کابل
نردبان کابل
سینی کابل
سینی کابل
گلند
گلند
کابل های ضد آتش و ویژه
کابل های ضد آتش و ویژه
گریتینگ
گریتینگ
سیم و کابل
سیم و کابل
پیچ و مهره
پیچ و مهره
تجهیزات دوار
تجهیزات دوار
پایه روشنایی
پایه روشنایی
کاندولیت
کاندولیت
ولو
ولو
تابلو برق
تابلو برق
ارتینگ
ارتینگ
ترنکینگ
ترنکینگ
بست
بست
کاندوییت خرطومی
کاندوییت خرطومی
محصولات گروه مهندسی پارس اخگر
محصولات گروه مهندسی پارس اخگر
Back
Next
 
کاندوییت فلزی
کاندوییت فلزی
Pars Akhgar Engineering Co.
English
Farsi